top of page

Een nieuwe diamantwijk, op mensenmaat.
Het kan nog steeds, met uw steun.

Werk mee aan een goed plan voor een leefbare buurt tussen Centraal Station en Stadspark.

undraw_welcome_re_h3d9 1 (1) 1welcome.png

UPDATE: Buurt haalt gelijk bij de Raad van State. RUP Pelikaanstraat vernietigd (17/05/2024)

Het door de projectontwikkelaar betaalde plan van de stad Antwerpen om diezelfde ontwikkelaar/eigenaar te helpen om twee torens van 100 meter met 1.600 parkeerplaatsen in de Diamantwijk te bouwen, is vernietigd.

 

De bewoners die zich verenigden in ‘Buren voor buren’ en naar de Raad van State trokken, zijn uiteraard erg tevreden met deze uitspraak. 

 

Ze hopen dat de stad zich in de toekomst niet langer boven de wet verheven voelt en rekening houdt met de bewoners en de behoeften van de wijk. De buurtbewoners hopen op overleg met de stad – zonder de projectontwikkelaar of eigenaar van de grond – om samen tot een positief plan voor de Pelikaanstraat en omgeving te komen. De voorbije 7 jaar heeft de stad op geen enkel moment met de buurtbewoners willen overleggen.

 

Buren voor buren wil dat de stadskanker aan de Pelikaanstraat wordt aangepakt. Maar wel op mensenmaat en niet op maat van de projectontwikkelaar/grondeigenaar.  De Diamantwijk verdient beter. 

Wat is er aan de hand?

Een plan van de stad Antwerpen (RUP Pelikaanstraat) dat geen rekening houdt met de behoeften van de wijk.

 

Tussen het Centraal Station en het Stadspark liggen lege stoffige terreinen, een stadskanker. De stad Antwerpen heeft een plan (RUP Pelikaanstraat) om daar iets aan te doen. Helaas is dit plan betaald door een bouwbedrijf en ook vooral op maat van de behoeften van het bouwbedrijf geschreven, zonder rekening te houden met de behoeften van de wijk. Met volgende gevolgen.

Stad Antwerpen hield geen rekening met bezwaarschriften

Van 23 augustus tot 21 oktober 2021 liep er een openbaar onderzoek over het RUP Pelikaanstraat. Bewoners, bedrijven en de diamantsector dienden in totaal 221 bewaarschriften in. Die waren vaak inhoudelijk sterk, maar op enkele details na werd met die bezwaren geen rekening gehouden. Het RUP werd eind april 2022 door de gemeenteraad goedgekeurd.

 

Benieuwd naar een aantal voorbeelden van ingediende bezwaarschriften? Kijk ze hier in.

Nieuws

Nieuws (12/01/2024)

Met de acht buurtbewoners die samen naar de Raad van State stapten om de vernietiging van het RUP Pelikaanstraat te vragen hebben we als volgt gereageerd op het ontwerp van de nieuwe bouwcode. De bouwcode verzamelt de stedelijke regels over hod er gebouwd of verbouwd mag worden in de stad.

 

'Als bewoners van de Diamantwijk weten we hoe het stadsbestuur hoogbouw wil doordrukken: zonder inspraak, zonder motivering, zonder voordelen voor de buurt, zonder ten gronde in te gaan op de opmerkingen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortom helemaal naar de zin van de projectontwikkelaar. Dat was de jongste jaren het gevoerde beleid, niet alleen met het RUP Pelikaanstraat. Met de nieuwe bouwcode wil het stadsbestuur die praktijk juridisch verankeren en hoogbouw overal mogelijk maken. Zonder rekening te houden met de voorgeschiedenis en de toekomst van de stad, de zichten op de stad en de wensen en behoeften van de bewoners.  

 

Om dat weinig ambitieuze doel te bereiken, moet de zogeheten harmonieregel worden geschrapt. Volgens de harmonieregel moeten de nieuwe of aan te passen gebouwen zodanig worden ontworpen dat ze in harmonie zijn met de homogene kenmerken van de omgeving. Die kenmerken van de omgeving worden bepaald door het referentiebeeld (straat, huizenblok…). Dat respect voor de omgeving valt dus weg.   

 

Het bestuur geeft op die manier een vrijgeleide aan eigenaars en projectontwikkelaars om overal aan hoogbouw te doen. Daarbij is niet de toekomst van de stad en haar bewoners, maar kortetermijnwinst van enkelingen het uitgangspunt.  

 

Samenhangende suggesties:

 

  1. Neem als stadsbestuur de regie van het ruimtelijk beleid en het hoogbouwbeleid in handen - en haal dat uit handen van de privésector.  

  2. Voer de harmonieregel en het respect voor de omgeving opnieuw in.  

  3. Vertrek van maximaal respect voor beschermde gebouwen en stadsgezichten, en zichten op de stad.  

  4. Baken volgens heldere criteria gebieden af waar hoger bouwen mogelijk is, en bepaal de wenselijke hoogte.  

  5. Werk met transparante en onderbouwde besluitvorming en voer een actief beleid van maximale inspraak van de bevolking, en dat van bij de start van het besluitvormingsproces. Breng daarbij in kaart wat de winst voor bewoners, buurt en stad is.  

  6. Garandeer in het besluitvormingsproces een belangrijke rol voor de integrale kwaliteitskamer, de stadsbouwmeester, de GECORO en andere experts.'

Nieuws (30/05/2023)

- De vraag tot vernietiging van het RUP Pelikaanstraat werd op 16 augustus 2022 door acht buurtbewoners bij de Raad van State ingediend. Ook de Diamantsector diende een verzoek tot vernietiging in.

- De stad heeft ondertussen als ‘verwerende partij’ tegenargumenten ingebracht. Met een dossier van bijna 50 bladzijden probeert ze onze argumenten onderuit te halen. Onze advocaat werkt momenteel aan een weerwoord dat midden februari 2023 werd ingediend.

- Zicht op een timing voor de uitspraak is er nog niet. Dergelijke procedures kunnen een tijd duren. Maar wie weet, kunnen we in 2024 zeggen dat we de procedure voor de Raad van State hebben gewonnen. Dan kunnen we echt aan de slag voor een nieuwe Diamantwijk op mensenmaat.

- Vier studenten van de universiteit Antwerpen (UA) maakten een alternatief plan voor het RUP Pelikaanstraat en gaven daarover een interview met de krant Het Laatste Nieuws. Knap werk, studenten!!! Lees het interview hier.

- Een warm en langdurig applaus. Dat kregen de studenten van de Universiteit Antwerpen na afloop van hun presentatie van hun doordacht alternatief voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Pelikaanstraat op het buurtonformatiemoment in de volle Beurszaal van de Antwerpsche Diamantkring (19.6.2023). De studenten werkten een alternatief uit dat wél rekening houdt met de buurt: een slimme verbinding tussen Centraal Station en Stadspark, slechts 400 in plaats van 1.600 extra parkeerplaatsen, gebouwen in harmonie met het beschermde station en met de hoogte van de bestaande gebouwen in de wijk, en ook veel écht wijkgroen.

Van het originele RUP

Buurtbewoners hebben elkaar gevonden...

Teleurgesteld omdat de stad de voorbije 6 jaar geen poging ondernam om met ons te praten, hebben buurtbewoners elkaar gevonden.

Als buurtbewoners willen we:

  • Wijkgroen.

  • Zuivere lucht.

  • Echte publieke ruimte.

  • Maximaal plaats voor fietsers en stappers, met een zachte verbinding tussen Centraal Station en Stadspark.

 

Daarom vroegen we aan studenten van de universiteit Antwerpen om ons te helpen om betere ontwerpen te maken, om zo de hoofdlijnen van een écht toekomstplan op te stellen. Voor een wijk van de toekomst. Vertrekkend van de behoeften van de wijk, niet van een bouwgroep.

en trekken naar de Raad van State

Omdat bewoners en bedrijven in de Diamantwijk nooit betrokken werden bij het plan en omdat de plannen van het bouwbedrijf funest zijn voor de leefbaarheid van de wijk en zijn brede omgeving, trekken wij als buurtbewoners naar de Raad van State om dit plan te laten vernietigen. Om die dure procedure te kunnen financieren, zijn we op zoek naar hulp.

Wat kan u doen? Elke bijdrage is welkom.

Hebt u ook bedenkingen bij deze aanpak van de stad Antwerpen? Of vindt u een leefbare, verkeersluwe wijk met voldoende groen ook belangrijk, net als wij? Werk dan mee aan een goede oplossing.

Een financiële bijdrage

Elke financiële bijdrage is welkom op rekeningnummer BE47 0019 3082 2180 op naam van Buren voor Buren Pelikaan.

Eenvoudig bijdragen via Payconiq

Open de camera op je smartphone en scan de QR-code.

payconiq.jpeg
Contact

Sharing is caring

Schermafbeelding 2022-08-22 om 14.32.01.png
Schermafbeelding 2022-08-22 om 14.32.14.png
bottom of page